Ukieweb

Resume

Akademik & Teknik Bilgiler

Eğitim

Firmalar

Teknik Yetkinlikler


Tasarımsal Yetkinlikler

Bireysel Yetkinlikler

Deneyim

140 Mutlu Freelance User
26 Freelance Proje
5 Yıl Deneyim
4 Sertifika & Diploma